- Reklama -zprávy
- Reklama -udalosti

Poskytování příspěvku pro cestovní ruch bude možné i příští rok

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR bude moci tvořit schémata státní pomoci a pomoci „de minimis“ pro subjekty podnikající v cestovním ruchu do 31. prosince 2022. Umožní to návrh zákona o podpoře cestovního ruchu z dílny resortu dopravy, který v úterý schválili poslanci Národní rady (NR) SR. Jednali o něm v tzv. zrychleném režimu.

Návrh zákona představuje právní základ, který umožní ministerstvu poskytnout finanční příspěvek na pokrytí části nekrytých fixních nákladů iv roce 2022. Poskytnutí příspěvku v roce 2022 bude po splnění podmínek možné na základě platného a účinného schématu minimální pomoci na podporu podniků v odvětví cestovního ruchu v souvislosti s vypuknutím onemocnění COVID-19 a na základě schválené změny režimu státní podpory na podporu podniků v cestovním ruchu v souvislosti s vypuknutím onemocnění COVID-19.

MDV v důvodové zprávě poukázalo na to, že opatření přijatá SR ve vztahu k onemocnění COVID-19 mají zásadní vliv i na fungování subjektů podnikajících v cestovním ruchu, které čelí náhlému nedostatku až nedostupnosti likvidity během vyhlášené mimořádné situace. „Povinnost zavřít určité provozy nebo jinak omezit jejich činnost vedla v případě mnoha subjektů podnikajících v cestovním ruchu ke ztrátě příjmu,“ podotkl resort dopravy.

Z důvodu přetrvávající pandemie a jejího negativního vlivu na ekonomickou činnost subjektů podnikajících v cestovním ruchu je tak podle MDV třeba upravit období, ve kterém bude možné poskytovat státní podporu, na období do 31. prosince 2022.

Příspěvek bude poskytován na krytí fixních nákladů i v roce 2022, jelikož příspěvek se vyplácí zpětně, čímž se vykryje období posledních měsíců roku 2021. jejich ztráty a fixní náklady,“ konstatoval resort dopravy.

Vzhledem ke stále trvající pandemii dne 18. listopadu 2021 přijala Evropská komise (EK) změnu tzv. Dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství v současné situaci způsobené nákazou COVID-19. Tím se prodloužila možnost poskytovat státní podporu ze dne 31. prosince 2021 do 30. června 2022.

Schválený pozměňovací návrh poslance Milana Vetráka (OLANO) zároveň hovoří o možnosti použití dotace na provozní náklady organizací cestovního ruchu. Stanoví se přechodné období pro roky 2022 a 2023, ve kterém lze poskytnutou dotaci ze státního rozpočtu použít částečně v rozsahu do 15 % i na provozní náklady, tedy na výdaje související s činností žadatele o dotaci. „Podle aktuálního právního stavu jsou provozní náklady organizací cestovního ruchu financovány z členských příspěvků jejich členů, bez možnosti jejich financování z dotace,“ odůvodnil poslanec v návrhu s tím, že členové organizací cestovního ruchu aktuálně evidují rozsáhlé výpadky příjmů, což má vliv i na jejich způsobilost hradit členské příspěvky.

Doporučujeme

Další články autora